Wyłączenie odpowiedzialności

VARO zapewnia, że wszystkie informacje na naszej stronie internetowej są poprawne i kompletne.
Informacje te służą wyłącznie do celów prezentacyjnych. Firma VARO nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub kompletność informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Firma VARO zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania tych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli treść jakiejkolwiek strony odnosi się jednostronnie do płci męskiej lub żeńskiej, jest to jedynie próba uczynienia tekstu łatwiejszym do odczytania, a sformułowanie to należy rozumieć jako odnoszące się w równym stopniu do obu płci.