Polityka Prywatności

Niektóre z Państwa danych osobowych są zbierane na naszych stronach internetowych. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu zabezpieczenia własnych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie doradztwa i wsparcia użytkowników jest dla nas rzeczą oczywistą i obowiązkową. Jeżeli do wyżej wymienionych celów wystarczające są dane anonimowe lub pseudonimizowane, wówczas stosowane będą tylko te formy danych.

Wymogiem przechowywania danych osobowych jest podsięwzięcie szeroko zakrojonych środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony, np. przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. Ponadto, procedury stosowane w tym celu są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego.
Aby dowiedzieć się, jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy, proszę zapoznać się z poniższymi punktami:

 

1) Gromadzenie i przetwarzanie danych

Każdy dostęp do naszych stron internetowych i każde pobranie pliku przechowywanego na tych stronach internetowych jest rejestrowane w protokole dostępu. Przechowywanie tych danych służy wyłącznie wewnętrznym celom systemowym i statystycznym dla działania, bezpieczeństwa i optymalizacji naszych stron internetowych.
W tym kontekście dostawca naszej strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła na serwer dostawcy naszej strony internetowej. Te pliki dziennika serwera obejmują:
– Typ przeglądarki / wersja przeglądarki urządzenia końcowego dostępu,
– systemu operacyjnego używanego przez wywołujące urządzenie mobilne,
– odsyłacz URL (poprzednio odwiedzana strona internetowa),
– Adres IP i nazwa hosta komputera / terminala,
– Nazwa żądanej strony internetowej i pliku,
– Czas dostępu i ilość danych oraz
– Data i godzina żądania serwera.

Dane te są przechowywane anonimowo i nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach wskazujących na ich nielegalne wykorzystanie.

 

2. Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, tzn. indywidualne informacje o osobistych i faktycznych okolicznościach konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które zgodnie z aktualną jurysdykcją obejmują również adresy IP, wyłącznie w celu realizacji umów, administracji klienta i administracji technicznej. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla celów realizacji umowy i rozliczeń lub jeśli wyrazili Państwo na to wcześniejszą zgodę. Masz prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@varo-schneider.de ze skutkiem na przyszłość. Usunięcie przechowywanych danych osobowych następuje w przypadku cofnięcia zgody na przechowywanie i przetwarzanie, gdy ich znajomość nie jest już konieczna do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy ich przechowywanie jest lub staje się niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych. Zwraca się uwagę, że w przypadku cofnięcia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, niestety dalsze świadczenie usług przez nas nie jest już możliwe.
Z użytkownikami, którzy podali nam swój numer telefonu i/lub adres e-mail i/lub inne dane kontaktowe i którzy wyrazili odrębną zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych do naszych własnych celów reklamowych zgodnie z przepisami prawa, możemy kontaktować się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie w celu uzyskania informacji o ofertach specjalnych. Użytkownik może w każdej chwili anulować te informacje, wysyłając odpowiedni e-mail na wyżej wymieniony adres e-mail.
Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) przekazywane i przekazywane w ramach zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody.

W kontekście dokumentów i dokumentów, które są do nas przesyłane proaktywnie lub w odpowiedzi na oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie można w pełni zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas przesyłania danych. Należy zauważyć, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail wysyłane przez Internet nie są odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Takie wiadomości e-mail z reguły nie stanowią technicznie bezpiecznego środka komunikacji. Przy przesyłaniu informacji poufnych zalecamy stosowanie szyfrowania lub wybór drogi pocztowej.

W ramach tej polityki prywatności:

a) Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z niniejszej oferty internetowej;

b) bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkownika i zobowiązujemy się do poszanowania jego prywatności. Jednakże, aby móc świadczyć usługi należne użytkownikowi, konieczne może być gromadzenie i wykorzystywanie pewnych danych osobowych użytkownika;

c) wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie do celów statystycznych, administracji technicznej i przetwarzania zawartych umów. Do innych celów dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie za jego zgodą. Dane użytkownika będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia tego serwisu internetowego lub gdy uzyskano odpowiednią zgodę;

d) użytkownicy mają prawo do żądania od nas informacji o przechowywanych przez nich danych. Ponadto użytkownicy mają prawo do żądania poprawienia, usunięcia i zablokowania ich danych osobowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili w celu uzyskania odpowiednich informacji, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych, jak również w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszych informacji o ochronie danych lub niniejszych oświadczeń o ochronie danych.

Nasz inspektor ochrony danych osobowych jest również dostępny w celu uzyskania informacji lub sugestii:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 69 66 32 0
Fax: +49 (0) 421 69 66 32 11
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Internet: www.datenschutz-nord.de

e) w przypadku ustawienia cookies, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie cookies na swoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Cookie to mały plik tekstowy, który jest wysyłany z serwera WWW do przeglądarki użytkownika i zapisywany na dysku twardym użytkownika. Plik cookie nie pozwala nam na identyfikację użytkownika. Możemy uzyskać jedynie możliwość uzyskania informacji o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej, które mogliśmy przeczytać podczas wizyty użytkownika (np. odwiedzane strony, data i godzina wizyty, itp.), przy czym pliki cookie są automatycznie usuwane ponownie po zakończeniu sesji. Użytkownik może oczywiście również odmówić zapisywania plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki; w takim przypadku jednak funkcje naszej strony internetowej mogą być częściowo ograniczone. Użytkownik może również w każdej chwili indywidualnie usunąć pliki cookie. Użytkownik znajdzie informacje na ten temat w instrukcji obsługi swojego komputera i przeglądarki.

f) Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że do oceny korzystania z naszej strony internetowej używamy narzędzia analitycznego Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej „Google”). Google Analytics używa „cookies”, które są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Anonimizacja IP została aktywowana na naszej stronie internetowej. W takim przypadku adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go na serwer. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP użytkownika jest przesyłany do serwera w USA i tam skracany. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tych stron internetowych do oceny korzystania ze stron internetowych przez danego użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla operatora strony internetowej oraz do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez Google na temat użytkownika w sposób i w celach określonych powyżej.
Informacje na temat celu, zakresu i wykorzystania zebranych danych przez Google, jak również praw użytkownika i możliwości ustawień można znaleźć w warunkach użytkowania i informacji o ochronie danych Google, które można znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/

Jeżeli użytkownik z zasady nie życzy sobie, aby jego dane były rejestrowane przez Google Analytics, ma on możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z naszej strony internetowej (w tym jego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, a także uniemożliwienia analizy stron internetowych poprzez kliknięcie odpowiedniego linku na stronie internetowej oraz pobranie dostępnej wtyczki do przeglądarki.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics klikając na poniższy link: Wyłącz Google Analytics. Klikając na link, ustawiany jest tzw. opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu w przyszłości danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej.